Kontrola věku

Tyto stránky jsou určeny osobám starším 18ti let a výhradně odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva a vlastníkům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
Stránky obsahují materiály o zbraních a střelivu a bojových sportech.

Potrvdit

Zapomenuté lovecké plemeno - Staročeský ohař

front.post
front.public: 22. 11. 2018
000-obnoveny-obnoveny

Pohleďme do dávné minulosti nejstarší středověké literatury věnované lovectví a oprašme si znalosti již zapomenutého plemena psa zvaného Staročeská ohař.


 


Úplně první záznamy nalézáme v textu Kronika česká od děkana pražské kapituly Kosmase v 11. století. Zde popisuje slavnosti velkého vítězství probíhající na hradě Křivoklát a hovoří i lovu zajíci právě za pomocí těchto ohařů.


 


Nejde o stejné plemeno 


Je nutné si uvědomit, že staročeským ohařem není míněn typ loveckého psa, které nyní tvoří samostatnou vývojovou skupinu psů vystupujících pod názvem pointři. V případě, že se někdo baví o staročeském ohaři ze 13 až 14. století. V dobách Lucemburků lovci používali především těžké dogy a chrty k stavění opravdu nebezpečné zvěře. Ohaře a sledníky využívali ke slídění a štváče a věžníky ke hlídání. Úplně první smečky ohařů přivedl do českého království Jan Lucemburský.


  


Moderní český ohař


O soudobém českém ohaři lze hovořit až v průběhu 19. Století. Právě v této době vyšlo první specializované vydání od spolku chovatelů a cvičitelů psů, kteří zahájili operaci za obnovu tohoto pomalu vymřelého plemena českého stavěcího psa. Staročeský ohař se využíval především k vyhledávání zajíců, bažantů, koroptví, křepelek, sluk a divokých kachen. Cení jsou i při lovu škodné a lovu vyder.


 


Největší sláva ohařů v Čechách


Největší uplatnění v Čechách nalezli ohaři na samém počátku 19. Století. Právě v tomto období bylo Německo doslova rozdrobeno na několik menších království a knížectví. Ty v roce 1815 až 1866 tvořili společně s Rakouskem Německý spolek. Panovala neklidná doba, kdy bylo zapotřebí se postarat o přemnoženou škodnou, která zpomalovala zemědělský růst. V těchto letech došlo k postupnému snižování stavu větší zvěře a naopak se rozvíjel chov drobné zvěře. Pro ohaře byla tato epocha naprosto nejlepším obdobím.