Kontrola věku

Tyto stránky jsou určeny osobám starším 18ti let a výhradně odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva a vlastníkům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
Stránky obsahují materiály o zbraních a střelivu a bojových sportech.

Potrvdit

Historie lovu ve Francii a Německu

front.post
front.public: 31. 08. 2018
000  – obnovený – obnovený

Určit přesný počátek lovu jako takového je z hlediska potřeb původního obyvatele naší planety celkem bezpředmětné. Lidé loví od své nepaměti jen proto, aby nasytili své prázdné žaludky.  Podnikaly nebezpečné výpravy za potravou a při tomto ctili známý zákon přírody, který dává jasně najevo, že přežít může jen ten nejsilnější. Bavme se tedy o počátku lovu, který byl brán spíše jako sportovní příležitost k porovnání střeleckého umu.  


 


Vše odstartovaly jezdecké štvanice Jezdecké štvanice tvořily hlavní součást lovu od založení prvních obor. Tento způsob se stal oblíbený především u českých panovníků a šlechty. Nejnavštěvovanější lokalitou se stala oblast Křivoklátska a to na celých let. Od 10. až do 14. století se zdejšími lesy prohánělo na tisíce náruživých lovců a skolilo nespočítatelné množství zvěře. Lov vždy byl a nadále zůstane výhradně podvolený zábavě. Několikahodinové hledání stopy a celodenní snaha bez výstřelu by byla velmi frustrující, proto se rozmohla výstavba obor, které vedly k častějším úlovkům a spokojenosti panovníků.  


 


Počátky lovu v Německu Německo se ve svých prvopočátcích rozmachu loveckého hnutí uchylovalo ke střelbě z pavilonů. Jednalo se o uzavřené plachtové hony, které byly pořádány na větším volném prostoru. Vytyčená oblast byla obehnána plachtou s vyobrazenými přírodními motivy a divadelními kulisy. Pavilon se umístil doprostřed, odkud byl dokonalý výhled na všechny světové strany. Zvěř byla do tohoto prostranství vehnána uměle prosekanými koridory.  


 


Počátky lovu ve Francii Francie byla zemí, která vždy dbala na honosné ceremonie a okázalost. Lov nemohl probíhat jinak než na koních se smečkou psů. Nechyběl typický hudební doprovod, oděvy šité na míru pro tyto účely a složitá organizace plná pravidel. Oblast určená k lovu disponovala celou řadou umělých dekorací, pastí a terénních nerovností. Tato forma zábavy se později přehoupla až v dostihové štvanice v koridorech, kde byla zvěř hnána před lovci na koních.


Foto © depositphotos.com/tolokonov